Juridisch advies

Heb je juridisch advies nodig? Op verschillende locaties in Vlaanderen is er een wetswinkel. Je krijgt er informatie, praktisch advies en indien nodig wordt je doorverwezen naar de juiste contactpersoon. Er wordt een kleine bijdrage (meestal 15 euro) gevraagd voor een consultatie.

http://www.dewetswinkel.be

 

Kinderrechten

Op deze website kan je meer informatie vinden over kinderrechten.
http://www.kinderrechtswinkel.be

Voel je je niet juist behandeld? Loopt er iets fout op school, in de jeugdbeweging, … ? Er is een klachtenlijn voor kinderen en jongeren die met vragen zitten over hun rechten.
http://www.kinderrechten.be

Jeugdadvocaat

Als je op zoek bent naar een jeugdadvocaat, kan je op deze website een lijst opvragen van alle advocaten jeugdrecht bij jou in de buurt:
http://www.jeugdadvocaat.be/

Bijstandspersoon

Als je minderjarig bent en op gesprek moet (bijvoorbeeld met hulpverleners) mag je altijd iemand meenemen die je vertrouwt. Dit kan niet eender wie zijn: het moet iemand zijn die beroepsgeheim heeft (advocaat, dokter, …) of iemand uit de school waar je les volgt (leerlingenbegeleider, leerkracht, …).

Hier kan je een brochure lezen voor jongeren die meer willen weten over rechten in de integrale jeugdhulp:
http://www.kinderrechtswinkel.be/library/102/files/brochure+12_-20071116-1546.pdf

Vraag & antwoord over ‘recht op bijstand’ bij minderjarigen:
https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/06-faq/recht_op_bijstand.htm#22

Klachten Bijzondere Jeugdzorg

Jo-lijn is een gratis klachtenlijn voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg.
https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/onze-hulpverlening/jo-lijn/